עגלת הקניות

מוצרים נוספים שמצאנו מתאימים במיוחד בשבילך

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

6,249.00 ₪

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

649.00 ₪

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

350.00 ₪

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

135.00 ₪

האתר שלנו לא נתמך במלואו בדפדפן בו אתם גולשים, אנו ממליצים להחליף לאחד מהדפדפנים הבאים: Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

משלוח חינם בקנייה מעל 250 ש״ח

קניה בטוחה ומאובטחת

אבטחת מידע ושימוש בטוח בכרטיס אשראי באתר
דוגית ששון יחזקאל בע"מ במשקיעה רבות באבטחת המידע באתר.
כל הרכישות באתר מתקיימות תחת פרוטוקול PCI, אמצעי האבטחה המחמיר והמתקדם ביותר בעולם.
כך אנו מבטיחים שקניית ציוד צלילה, דיג וספורט ימי באתר נעשית ללא חשש באמצעות כרטיסי אשראי.

 

כללי:

1. האתר הינו אתר סחר אלקטרוני (להלן: "האתר"), אשר מנוהל ומופעל על ידי חברת "דוגית – יחזקאל ששון בע"מ" (להלן: "החברה").

2. כל המבצע פעולה לרכישת מוצרים ו/או שירותים באתר מצהיר כי הוא מודע לתנאים המפורטים בתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.

3. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר ביצועו.

 

המידע המוצג באתר:

1. המידע, התיאורים, התמונות והנתונים המוצגים באתר הינם לצורך התרשמות בלבד, ומבוססים בעיקרם על מידע שמסופק מהיצרנים השונים.

2. החברה משקיעה מאמצים בשמירה על עדכניות המידע באתר, אך אין בכך משום התחייבות לכך. על כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, לשלמות ולנכונות המידע המצוי באתר.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לתקן או לגרוע מהמידע המוצג באתר, ממבנה האתר ומתנאי הביקור והשימוש באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט תקין. החברה אינה נושאת באחריות לתוכן המוצג בקישורים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עימם, ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או מהסתמכות על המידע בשירותים המוצגים בקישורים. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללים בו לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

מכירת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:

1. כמות המוצרים המוצעת למכירה מכל מוצר הינה גמישה ונתונה לשינוי לפי שיקול דעתה של החברה.

2. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.

3. המחיר המוצג הינו מחיר אחיד ואינו משתנה מלקוח ללקוח.

4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ולהוסיף מוצרים לאתר ו/או לשנות את תנאי המכירה מעת לעת.

 

רכישת מוצרים ו/או שירותים המפורסמים באתר:

1. רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל אדם אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ומחזיק באמצעי תשלום שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או המבצע רכישה במזומן במשרדי החברה.

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

3. בעת ביצוע רכישה יידרש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: ת"ז / ח"פ, שם פרטי ומשפחה ו/או שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, ונגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מהמשתמש לרכוש מוצרים באתר במקרים הבאים:

    א. מסירה במכוון של פרטים שגויים.

    ב. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.

    ג. במקרה שכרטיס האשראי נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5. המחירים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים משלוח. אלא אם צוין אחרת, המוצרים יימסרו לאחר קבלת תשלום מלא, במקום ניהול עסקי החברה ברח' בן יהודה 250 בתל אביב-יפו. במקרה בו יתבקש משלוח, מחיר המשלוח עשוי להשתנות בהתאם למוצר ולמרחק המשלוח. בכל הזמנה והזמנה תפרט החברה את עלויות המשלוח לגבי אותה הזמנה.

6. החברה עושה ככל שביכולתה להבטיח כי המוצרים המוצגים ימצאו במלאי. במידה והמוצר המבוקש יתברר כחסר במלאי, תישלח על כך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון. במקרה זה החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את כרטיס האשראי ולחילופין רשאית החברה להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. מימשה החברה את זכותה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין רכישת המוצר או ציפייה לרכישה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

7. תנאי מוקדם לרכישת המוצר הוא אישור חברת כרטיס האשראי לגבי העסקה. במקרה שחברת האשראי תסרב לכבד את ההתחייבות, תבוטל הרכישה והמוצר לא יסופק לרוכש.

8. היה וההזמנה באתר אושרה, תישלח הודעה על ביצוע ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת הרישום, אשר מהווה תנאי לקניית המוצר. לאחר ההזמנה, כרטיס האשראי יחויב על ידי החברה בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח.

 

ביטול עסקה על-ידי מבצע הפעולה:

1. משתמש שרכש מוצרים באמצעות הטלפון או האתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, באריזתו המקורית וללא פגם או בלאי בו. ביטול כאמור יעשה באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני וקשר טלפוני עם החברה.

2. ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

3. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

    א. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

    ב. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.

    ג. לגבי טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

4. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה - יתבקש הרוכש להחזיר את המוצר לחברה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה.

5. במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה כאמור, רשאית החברה לגבות מן הרוכש דמי ביטול ודמי משלוח. דמי הביטול עבור מוצרים הנמצאים במלאי הינם 5% מסך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח ללקוח.

6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. אם סופק המוצר – יתבקש הרוכש להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר המוצר ולהודיע לחברה על כך.

 

ביטול עסקה על-ידי החברה:

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

    א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

    ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת.

    ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

    ד. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השירות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש.

   ה. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

2. החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.

 

סודיות ופרטיות:

1. החברה נוקטת בצעדים סבירים לאבטחת המידע האישי הנמסר לה והשימוש בו. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. החברה לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר לה הנובע מחדירות בלתי מורשות לאתר.

2. החברה לא תמסור את המידע האישי שנמסר לה לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים בגין פעולות שביצע מבצע הפעולה באתר.

3. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו לה באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר עם מוסר המידע ולצרכים סטטיסטיים. כדי להשיג מטרות אלה, החברה עשויה לשתף ולמסור את המידע לסוכניה המורשים, למוסכי השירות המוסמכים על ידה, לחברות קשורות ולמפרסמיה.

 

אחריות החברה:

1. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות היצרניות, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב.

2. החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

3. החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.