עגלת הקניות

מוצרים נוספים שמצאנו מתאימים במיוחד בשבילך

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

סקוטר תת ימי בצבע כתום SUBLUE Navbow+

6,249.00 ₪

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

MOJAWA Run Plus Bone Conduction Earphone Black אוזניות אלחוטיות לשחייה וריצה בטכנולוגיית הולכת עצם בצבע שחור

649.00 ₪

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

350.00 ₪

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

135.00 ₪

האתר שלנו לא נתמך במלואו בדפדפן בו אתם גולשים, אנו ממליצים להחליף לאחד מהדפדפנים הבאים: Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

משלוח חינם בקנייה מעל 250 ש״ח

מועדון לקוחות - תקנון

תקנון מועדון לקוחות - "דוגית

דוגית – יחזקאל ששון בע"מ, ח.פ. 511899296 ("החברה") מודה על הצטרפותכם למועדון הלקוחות של דוגית ("דוגית") המנוהל על ידי החברה ("המועדון").

המועדון מספק ללקוחות החברה מגוון רחב של מבצעים והטבות, צבירת נקודות שניתנות למימוש ככסף באתר ובסניפים, מידע על פעילויות החברה, עדכונים שוטפים וכיו"ב והכל בכפוף לתנאי תקנון זה של מועדון לקוחות דוגית.

 • חברות במועדון לקוחות דוגית
  1. הצטרפות למועדון כרוכה ברישום.
  2. כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים זכאי להצטרף למועדון. החברה תהא רשאית לדחות ו/או לסרב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לכל בקשה להתקבל כחבר מועדון מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
  3. יובהר, כי כל גוף שאינו אדם פרטי, לרבות, עוסק, חברה וכיו"ב אינו רשאי להצטרף למועדון ושירותי המועדון יינתנו ללקוחות פרטיים ולשימוש אישי בלבד.
  4. חבר המועדון אינו כולל רכישות בסניף אילת
 • אופן הצטרפות למועדון הלקוחות
  1. כל אדם המעוניין להיות חבר במועדון, מוזמן להירשם למועדון באתר דוגית או באחד מסניפי החברה. לאחר קבלת אישור הרשמה כחבר מועדון יפתח חשבון חבר מועדון עבור הנרשם ("חבר מועדון" ו-"חשבון חבר מועדון" בהתאמה) והכל בהתאם לתנאים שידרשו על ידי החברה מעת לעת. 
  2. חבר המועדון אחראי לדווח לחברה על שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של חבר המועדון במועד.
  3. החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר החברה.
  4. החברות במועדון עשויה להיות כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים, החברה שומרת את זכותה לשנות את גובה דמי החבר ו/או לבטל אותם, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
  5. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לשימוש בידי אדם אחר, לא בסניפים ולא באתר.
  6. מילוי טופס ההצטרפות כמוהו כהסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון.
 • תוקף החברות במועדון
  1. החברות במועדון תהיה בתוקף למשך 18 חודשים מיום ההצטרפות. לדוגמא: תוקף החברות במועדון למי שהצטרף ביום 15.1.2022 תהיה עד ליום 14.7.2023 ("תקופת החברות").
  2. בתום תוקף החברות במועדון רשאי (אך לא חייב) המועדון לחדשה אוטומטית לתקופת חברות נוספת. יובהר כי במקרה של חידוש תקופת החברות, נקודות חבר המועדון (כהגדרתם להלן) שנצברו בחשבון חבר המועדון יאופסו ולא יהיו ניתנות למימוש בתקופת החברות הנוספת.
  3. למען הסר ספק מובהר כי חידוש החברות במועדון מהווה תנאי להמשך קבלת ההטבות המוענקות לחברי המועדון.
 • ההטבות המוענקות לחברי המועדון
    1. כל חברי המועדון יהיו זכאים לצבירת נקודות מועדון בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5 להלן ולהשתתפות במבצעים שתעשה החברה מעת לעת לחברי המועדון וליהנות מההטבות המגולמות בהם. החברה רשאית להגביל ו/או לעדכן מעת לעת את היקף ההטבות במבצעים אלו ולהתנותם בתקנון ספציפי לכל מבצע.
    2. החברה רשאית להגביל את ההנחות ו/או המבצעים ו/או ההטבות שינתנו לחברי המועדון ולהחריג קטגוריות מוצרים עליהם לא תינתן הנחה ולאסור כפל מבצעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן החברה רשאית לנהל הטבות שונות באתר ובחנויות החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
    3. החברה עשויה ליתן הטבות נוספות לקבוצות לקוחות, בין לבדה ובין בשיתוף פעולה עם גופים מסחריים נוספים וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לרבות מתן הטבות נוספות ללקוחות שהצטרפו למועדון עד תאריך מסוים כפי שנקבע ו/או יקבע על ידי החברה. כמו כן החברה רשאית לגבות דמי חבר שנתיים בסכומים שונים מלקוחות שהצטרפו עד תאריך מסוים ולאחריו.
    4. למען הסר ספק מובהר, כי החברה רשאית לשנות את היקף ההטבות לחברי המועדון מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט. החברה לא חייבת להודיע לחברי המועדון על שינוי היקף ההטבות ו/או שינוי תנאי התקנון. 
    5. רכישה אשר אמצעי התשלום בה לא כובד ו/או לא נפרע בפועל לא תזכה את החבר בהנחות הניתנות לחברי המועדון ו/או בצבירת נקודות והחברה תהיה רשאית לבטל זיכויים ולדרוש את תמורתן המלאה של הרכישות בגין רכישות אשר לא נפרעו בפועל בכל זמן.
    6. למען הסר ספק, אלא אם ייקבע מפורשות אחרת בכתב, אין כפל הנחות ו/או מבצעים.
 • צבירה ומימוש נקודות זכות
  1. לחברי המועדון תהיה צבירה קבועה של נקודות מועדון. על כל רכישה בחנויות החברה ו/או באתר בסך של 1 ש״ח יקבל חבר המועדון 4 נקודות(״נקודות המועדון״ או ״הנקודות״). לדוגמא: רכישה של חבר מועדון בסך של 100 ₪ תזכה את חבר המועדון הרוכש ב- 400 נקודות.
  2.  ניתן לממש נקודות מועדון בחנויות החברה או באתר בלבד, לאחר הצגת תעודה מזהה או ביצוע תהליך הזדהות באתר. 
  3.  הסכום המינימלי לניצול נקודות בעסקה הוא 100 נקודות.
  4. יחס ההמרה של נקודות מועדון הוא 100 נקודות = 1 ש״ח. לדוגמא: חבר מועדון שמחזיק ב- 20,000 נקודות מועדון יכול להמיר אותם ל- 200 ש״ח לרכישה בחנויות החברה או באתר.
  5. הסכום המקסימלי לניצול נקודות בעסקה הוא 150,000 נקודות מועדון השוות ל- 1,500 ₪ ולמען הסר ספק לא ניתן לממש יותר מ- 150,000 נקודות מועדון באותו היום.
  6. לא ניתן לממש נקודות באותה עסקה בה הם נצברו. 
  7. בתום תקופת החברות או חידושה ימחקו נקודות שלא מומשו לחבר המועדון בתקופת החברות. 
  8. החברה רשאית לפי שיקול דעתה להוציא מוצרים מצבירת נקודות.
  9. במידה ויוחזר כסף לחבר המועדון בגין עסקה שביצע, יקוזזו בהתאם הנקודות שנצברו בגין אותה עסקה.
  10. בעת הנפקת שובר זיכוי של החברה, יקוזזו הנקודות בגין המוצרים שהוחזרו באותה עסקה. 
  11. לגבי מוצרים במבצע/ הנחה - המחיר הקובע לעניין מתן הנקודות יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה או המבצע.
  12. לא ניתן להמיר את הנקודות שנצברו למזומן.
  13. צבירה תתאפשר אך ורק בתשלום באמצעות מזומן, שיק או אשראי. תשלום בכל אמצעי אחר, לרבות, אך לא רק, בזיכויים/שוברי מתנה/תווי קניה/קופונים וכיוצא באלה לא יזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות.
  14. לא תינתנה הטבות שבדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון.
  15. לא תאושר צבירת נקודות בגין רכישה שאינה אישית ו/או רכישה מסחרית ו/או סיטונאית באחד מסניפי החברה. במידה שיעשה שימוש בחשבון חבר מועדון ברכישה סיטונאית, באופן שבו תצטברנה נקודות לזכות חשבון חבר המועדון בגין אותה רכישה, רשאית החברה לבטל את הנקודות שנצברו בגין אותה רכישה, כאמור, ללא צורך במתן הודעה על כך לחבר המועדון, בין מראש ובין בדיעבד.
 • השימוש בחשבון המועדון ומימוש ההטבות
  1. החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה ומתן ההטבות לרבות מימוש נקודות מועדון לחבר המועדון ייעשה באמצעות הצגת אמצעי זיהוי או ביצוע תהליך הזדהות באתר התואם את פרטי חבר המועדון בעל חשבון המועדון כמעודכן במערכות החברה. הפרטים המעודכנים בשרתי החברה הם הקובעים לעניין פרטי בעל חשבון המועדון, תוקף חשבון המועדון והזכאות לקבלת ההטבות.
  2. על מנת לקבל הטבות יש להזדהות לפני עריכת חשבון הרכישה. הזדהות כאמור הינה באחריות חבר המועדון בלבד והיא תנאי בסיסי לקבלת ההטבות.
  3. לא יינתנו הטבות רטרואקטיביות לחבר מועדון שלא הציג את אמצעי הזיהוי כנדרש במעמד הרכישה ובטרם ביצוע החשבון או תשלום כאמור.
  4. להסרת ספקות מובהר כי החזרת מוצרים תיעשה בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברה כפי שתקבע מעת לעת ולפי שיקול דעתה של הנהלת החברה ובכפוף לדין.
 • הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:
    1. חבר מועדון שהשאיר פרטים באתר או באחד מסניפי החברה לצורך הצטרפות למועדון, מצורף לרשימת הדיוור של המועדון ומאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה מעת לעת.
    2. על חבר מועדון שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 
    3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר בטופס הרישום שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו בעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.
    4. בעת השארת הפרטים יתבקש חבר המועדון למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם מול החברה.
    5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים להצטרפות למועדון, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה להצטרף למועדון הלקוחות ולקבל תוכן שיווקי ועדכונים. 
    6. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
    7. השארת פרטים ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים לחברי המועדון.
    8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של חבר המועדון למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
    9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לחברה. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאית החברה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לחבר המועדון דיוור ישיר כאמור.
    10. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. 
    11. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
    12. חבר המועדון מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר ו/או בסניפי החברה, לרבות בקשר למיקומן. 

   1. מדיניות פרטיות:
    1. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות וחברי המועדון. 
    2. המידע אותו הנך מוסר בעת הרשמה למועדון הלקוחות והמידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ("המידע הנאסף"), ישמש את החברה, בין היתר, לצורך הפעלת מועדון הלקוחות בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש במועדון הלקוחות.
    3. החברה או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף, בין היתר, למטרות הבאות:
     1. בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה ו/או ברשת מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
     2. החברה רשאית על פי שיקול דעתן, לצורך מתן הטבות לחברי המועדון, להעביר את פרטיהם של חברי המועדון לצורך זיהוי חבר המועדון בלבד, לכל גורם נוסף שיעניק שירותים והטבות לחברי מועדון מטעמן והכל בעניינים הקשורים לחברותם במועדון.
     3. בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
     4. בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי החברה בנוגע לשירותים  המסופקים;
     5. ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;
     6. תפעולו של מועדון הלקוחות ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;
     7. ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;
     8. בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מעת לעת.
    4. החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי או מספרי תעודת זהות), לרבות במקרים הבאים:
     1. נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;
     2. החברה ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
     3. אם הדבר יידרש, לדעת החברה, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין החברה או בין צד שלישי לבין החברה;
     4. על מנת להגן על זכויותיהן המשפטיות והקנייניות של החברה ו/או מי מטעמה;
     5. שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
     6. לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות החברה ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות החברה. ככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים; 
     7. אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
     8. בכל מקרה בו החברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף חבר המועדון או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
    5. לצדדים שלישיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בטכנולוגיית איסוף אחרות.
    6. במידה והחברה תצטרפנה למועדון לקוחות קיים, תהינה החברה רשאית (בהסכמת חבר המועדון) להעביר את המידע שהצטבר אודות חברי המועדון לשימוש אותו מועדון לקוחות אליו הצטרפה החברה, בהתאם להוראות כל דין.
    7. חבר המועדון מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות חבר המועדון ולא יזכה את חבר המועדון בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחברה ו/או לרשת. במקרה של ביטול הסכמת חבר המועדון כאמור בסעיף זה לעיל, הנהלת החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו במועדון.
    8. למען הסר ספק, מובהר כי בהצטרפותו למועדון מסכים החבר לכך שהחברה תשלחנה אליו מפעם לפעם מידע הכולל דברי פרסום למוצרים באמצעות הדואר ו/או באמצעות פקסימיליה, סמס, דוא"ל, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, והכול בקשר לפעילותה של החברה. 
    9. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והחברה לא מתחייבת שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 • ביטול חברות במועדון
    1. החברה רשאית לבטל חברות אדם במועדון במידה והוא מנהל עם המועדון ו/או עם החברה הליכים בערכאות שיפוטיות ו/או במידה ואמצעי תשלום שלו אשר באמצעותם בוצעו רכישות בסניפי באתר או בסניפי החברה לא כובדו ע"י בנקים, חברות אשראי וכיו"ב ו/או אם נתפס בגניבה, מרמה וכיו"ב ו/או באם התברר כי חבר המועדון פעל בניגוד לתקנון ו/או אם התברר לחברה כי חברותו של חבר המועדון עלולה לגרום נזק לחברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
    2. חבר מועדון יהא זכאי לפרוש מהמועדון במתן הודעה בכתב לחברה. החבר יגרע מרשימת חברי המועדון תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה בדבר רצונו לפרוש.
    3. החברה תוכל להודיע בכל דרך שתמצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון בהודעה של 30 יום מראש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שהוקנו לחבר מועדון עד לזמן ההודעה.
 • כללי
    1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת החברה ו/או בסניפי החברה ו/או באתר.
    2. ידוע לחברי המועדון כי החברה מערכת הניהול הדיגיטלית של מועדון הלקוחות מופעלת על ידי צד שלישי וכי החברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או הפסקת שירות ו/או עיכוב ו/או מחיקת מידע ממערכת הניהול של הצד השלישי.
    3. החברה רשאית להקים מועדוני לקוחות נוספים ולקבוע את התקנון להצטרפותם והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
    4. החברה היא הסמכות הבלעדית לפרשנות נהלי וכללי התקנון.
    5. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמליו וכד'.
    6. דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה כפי שיקבע מעת לעת על ידי הנהלת החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
    7. חבר המועדון מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו שהמועדון אינו אישיות משפטית, ולפיכך האחריות לקיום התחייבויות המועדון מוטלת על החברה.
    8. כל התנהגות של החברה ו/או המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על הזכויות וההתחייבויות כאמור בתקנון זה.
    9. מתן הטבות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור, תפעל החברה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד החברה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 • ניהול המועדון:
    1. החברה שומרת לעצמה את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על חבר המועדון לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך למועדון או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את המועדון באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.
   1. סמכות שיפוט:
    1. על תקנון זה והחברות במועדון יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
    2. לבתי המשפט במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין החברה. 
 • דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:
    1. המועדון בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. החברה שומרת על זכותה לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע בתקנון ובמועדון בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • שונות:
    1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש ולחברות במועדון. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד החברה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. 
    2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 • צרו קשר:
   1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של חברי המועדון ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם במועדון תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

  כתובת: בן יהודה 250, תל אביב-יפו;

  טלפון: 03-6045034;

  דוא"ל: Office@dugit.co.il


  כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

  עדכון אחרון: אפריל 2022