עגלת הקניות

מוצרים נוספים שמצאנו מתאימים במיוחד בשבילך

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

Fidlock Hermetic Medi Dry Bag נרתיק אטום למים

135.00 ₪

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

OCEAN REEF Aria QR+ מסכה עם שנורקל

350.00 ₪

F2 Strato 10/10.5/11.5 סאפ מתנפח איכותי עם משוט

F2 Strato 10/10.5/11.5 סאפ מתנפח איכותי עם משוט

1,399.00 ₪ 2,519.00 ₪

SUBLUE Hagul EZ סקוטר

SUBLUE Hagul EZ סקוטר

1,999.00 ₪ 2,149.00 ₪

האתר שלנו לא נתמך במלואו בדפדפן בו אתם גולשים, אנו ממליצים להחליף לאחד מהדפדפנים הבאים: Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

משלוח חינם בקנייה מעל 250 ש״ח

תקנון הגרלה -סט שנירקול זוגי של חברת MARES

 הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת מבצע הגרלה לסט שנירקול זוגי של חברת MARES.

.״משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות המצויינים בפוסט

החל מיום 14.8.2022 ועד יום 31.8.2022 (להלן: "תקופת המבצע"), תיערך בדף הפייסבוק והאינסטגרם הגרלה העונה לשם הגרלת סט שנרקול זוגי
 .הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר

לינק למוצר שיוגרל

https://www.dugit.co.il/pages/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%92%D7%A8%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%95-5-%D7%A4%D7%99%D7%A7 

 

 1. מנהל הדף יהיה רשאי להאריך או לשנות את משך המבצע או תחילתולערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסיםעל פי שיקול דעתו הבלעדי.
 2. יובהר כי על המשתתף ללחוץ לייק לעמוד של דוגית בפייסבוק ולעקוב אחרי העמוד באינסטגרם כמו גם לתייג אדם נוסף בפוסט ההגרלה.
 3. משתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי הגרלה יפסלו ויבחר באקראי זוכה אחר אשר מילא את כל התנאים.
 4. ההגרלה תבוצע על ידי גל ברנד  שמשמשת כמנהלת הדף העסקי מטעם דוגיתהזוכה יפורסם ב-1.09.2022 בשעה 21:00 לפי שעון ישראל.
 5. נציג הדף יבחר באקראי את אחד המשתתפים אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה על כל חלקיה.
 6. הודעה פרטית תישלח לזוכה.
 7. תוצאות ההגרלה יהיו סופיותמוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 8. בכל מקרה שמנהל הדף יראה לנכון לעשות כןלפי שיקול דעתו המוחלטהוא יהיה רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), לפי שיקול דעתו.
 9. אנו נשלח לזוכה על חשבוננו את הפרסם במשלוח סטנדרטי
 10. עצם ההשתתפות במבצע תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 11. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 12. היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומואזי על הזוכה האחריות הבלעדית להודיע בכתבלמי יש למסור את הפרסוהודעה זו תכלול את שם הזוכה וצילום ת.ז.
 13. בני משפחת מנהלי הדף אינם יכולים לזכות בפרס.
 14. מבלי לגרוע מכלליות האמורמוצהר בזה במפורשכי עלולות ליפול טעויות בתחרותוכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילהטענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרותניהולהתוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 15. תקנון זה מנוסחמשיקולי נוחות בלבדבלשון זכרההשתתפות בתחרותבהתאם להוראות תקנון זהמיועדת לגברים ולנשים כאחד