ניווט ו"פרורי לחם"

שימוש בנווט במסלול מוכן ושימוש ב"פירורי לחם" בשעון Traverse

 

1