ריצה וניתוח תוצאות

ריצה ראשונית וניתוח תוצאות בשעוני Suubto Ambit 3.

 

1