עקרון הפעולה בדרגה הראשונה של חברת מארס

 

 ראו כיצד דרגה ראשונה מאוזנת של MARES שומרת על ביצועים מקסימליים!

 

 

 

 

1