דיג סירה וקיאק

בקטגוריה זו ניתן ליהנות ממגוון רחב של דמויים, המתאימים לדיג בגרירה (טרולינג) מסירה ומקיאקהדמויים המובאים לפניכם מיוצרים על ידי החברות המובילות בתחום, הנותנות

דגש על בנייה חזקה וצבעים נכונים, ייחודיים ואיכותיים, בנוסף לתנועת שחיה טבעית, אשר מגדילים את אחוזי ההצלחה באופן חד-משמעי.

בקטגוריה זו ניתן ליהנות ממגוון רחב של דמויים, המתאימים לדיג בגרירה
(טרולינג) מסירה ומקיאק.
הדמויים המובאים לפניכם מיוצרים על ידי החברות המובילות בתחום, הנותנות
דגש על בנייה חזקה וצבעים נכונים, ייחודיים ואיכותיים, בנוסף לתנועת שחיה
טבעית, אשר מגדילים את אחוזי ההצלחה באופן חד-משמעי.