ג׳יג/מדאי

חכות דייג המתאימות לדייג בסגנון ג'יג של החברות MAYA ו MAJOR CRAFT