סטנדים

סטנדים ומעמדים הם כלי העזר של כל דייג בחוף ובסירה - בעזרתם
ניתן לשמור על ציוד הדיג בצורה טובה.
העמדת סטנד לחכה בחוף או מיתקון מעמדים בסירה ישמרו על החכות
ועל ציוד הדיג הנלווה.

Shop By

אפשרויות קניה