וסתי בוכנה לא מאוזנים

וסתים דרגה ראשונה בוכנה לא מאוזנים