1

מערכת נשימה - בוכנה

מערכת הנשימה הבסיסית, העמידה והאמינה ביותר לצולל הספורטיבי