ערכות ציוד לצולל החופשי, המאפשרות עלות מול תועלת מירביים.

הסטים נבחרו תוך התאמה למרבית הצוללים החופשיים ולצרכיהם.

סט לצלילה חופשית

Shop By

אפשרויות קניה