1

מחשב שעון יד

סידרת מחשבי הצלילה/שעוני היד של חברת Suunto.

סדרת ה-(D (Diving החדשה, כוללת בכל מחשבי הצלילה

אפשרות לחיבור משדר לחץ אלחוטי.

יתרונות המשדר האלחוטי מתבטאים ביכולת המחשב לחשב

את נתוני צריכת האוויר, את התראות הלחץ במיכל (100 אטמ'

ורזרבה) ולמעשה את כלל נתוני הקומבו (מדי הצלילה - מד לחץ

ומד עומק) ישירות על היד!

מחשבי D6i ו-D9tx כוללים גם מצפן מגנטי אלקטרוני תלת-מימדי

מדויק, הניתן לכיול בשגיאת דקלמינציה (הפרש בין הצפון האמיתי

לצפון המגנטי של כדור הארץ - בישראל 4 מעלות לכיוון מזרח)

עם קיזוז של הטיית השעון על פרק היד במרחב.


 

מיון לפי